experterm

Europska Unija

Zajedno do fondova EU

Naziv projekta : Integrirana zaštita logističkih vozila

Projekt je prijavljen Ministarstvu poduzetništva i obrta RH u sklopu Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II “  te je za projekt donesena Odluka o financiranju i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Referentni broj ugovora: KK.01.2.1.02.0121

Kratak opis projekta:

Svrha projekta je razvoj novog proizvoda - naprednog materijala i učinkovita primjena nove tehnologije u S3 području sigurnosti i području prometa i mobilnosti te jačanje istraživačko-razvojnih kapaciteta Prijavitelja i razvoj učinkovite partnerske suradnje sa znanstveno-istraživačkom institucijom, Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Cilj projekta je razvoj protubalističke višeslojne oklopne ploče s ojačanom aluminijskom pjenom primjenom KET tehnologije naprednih i nanomaterijala (balistički kompozit ojačan nanopunilima) čija će osnovna namjena biti zaštita logističkih vozila.

Cilj projekta: 

Cilj projekta je izrada balističkog kompozita ojačanog nanopunilima,  optimiranje strukture i sastava hibridne zaštite i dobivanje certifikata zaštiti te razvoj tehnologija spajanja i oblikovanja hibridnih ploča (prilagođavanje konkrentom transportnom sredstvu) uz definirane parametre nastupa na komercijalnom tržištu. Mjerljivi pokazatelji projekta biti će prijavljeni patent i razvijen inovativan proizvod.

Rezultati projekta:

Ukupna vrijednost projekta:    5.575.531,64  HRK

EU sufinanciranje projekta:      3.716.253,31 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 17. Kolovoza 2020. do 17. kolovoza 2023.

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/