experterm

Europska Unija

Zajedno do fondova EU

Naziv projekta : Povećanje konkurentnosti projektantskog ureda uvođenjem 3D tehnologija

Projekt je prijavljen Ministarstvu poduzetništva i obrta RH u sklopu Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „E-impusl“  te je za projekt donesena Odluka o financiranju i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.06.1517

Kratak opis projekta:

Svrha projekta je nabava softwera za 3D projektiranje, softwera sa bazom klimatskih podataka i obradom istih, nabavu uređaja koja će omogućiti što kvalitetnije i brže prikupljanje podataka i snimanje stanja te koja će dodatno povećati već prepoznatu kvalitetu rada, a rezultat projekta biti će proširenje projektantskih kapaciteta ljudskim resursima, proširenje kapaciteta u opremi i uvođenje novih usluga sa cjenovnom konkurencijom.

Tvrtka treba u kratkom roku investirati u ovaj projekt, da bi stvorila sve pretpostavke za javljanje na međunarodne natječaje i osvajanje novih poslova. Sredstva iz ovog natječaja omogućit će da se tvrtka u kratkom roku pripremi za izlaz na nova tržišta, poveća konkurentnosti i ugovori

poslove na međunarodnim tenderima.

Cilj projekta: 

Cilj projekta je osvajanje novih tržišta i zazimanje tržišne pozicije u nadolazećim mega investicijskim projektima. Mjerljivi pokazatelji projekta biti će povećani prihodi i nova zapošljavanja.

Rezultati projekta:

Svrha projekta je nabava softwera za 3D projektiranje, softwera sa bazom klimatskih podataka i obradom istih i nabava opreme i  uređaja koja će omogućiti što kvalitetnije i brže prikupljanje podataka i snimanje stanja te koja će dodatno povećati već prepoznatu kvalitetu rada, te ubrzati poslovne procese unutar tvrtke.

Mjerljivi pokazatelji projekta su:

1.Povećani prihod od prodaje za 46%

2.Neto otvorena radna mjesta 2

3. Očuvana radna mjesta 2

Ukupna vrijednost projekta:    443.350,00 HRK

EU sufinanciranje projekta:      300.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 10. rujna 2017. do 10. svibnja 2018.

Kontakt osoba za više informacija:  Davorin Gržan, direktor

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/